'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven'.

Richtlijnen en onderzoek

Klinische Trials

Onderstaand treft u de op dit moment lopende studies aan. Wilt u hier een lopende studie aan toevoegen, stuurt u dan a.u.b. onderstaande gegevens naar secretariaat@nvdv.nl.

  • Titel
  • Trialregistratienummer
  • Doel: graag zo kort mogelijk omschrijven
  • Belangrijkste inclusiecriteria: graag zo kort mogelijk omschrijven
  • Verwachte startdatum: alleen invullen indien nog niet gestart is
  • Contactgegevens
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study  Titel 
de MATISSE-studieDoelstelling 
Neo-adjuvante immuuntherapie met nivolumab of nivolumab in combinatie met ipilimumab bij patiënten met cutaan plaveiselcelcarcinoom in een gevorderd stadium voorafgaand aan standaardbehandeling van een operatieBelangrijkste inclusie criteria
Zie bijlage: Matisse-studieContact

- Dr. C.L. Zuur, hoofd-halschirurg; Plesmanlaan 121 1066CX Amsterdam, telefoonnummer: 020 512 9111 doorverbinden met 6989 of 2550
e-mail: c.zuur@nki.nl

-Dr. E. Plasmeijer, dermatoloog; Plesmanlaan 121 1066CX Amsterdam, telefoonnummer: 020 512 9111 doorverbinden met 1172 of 1549
e-mail: e.plasmeijer@nki.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study  Titel 
ABC studie


Doelstelling 

Effectiviteit van antibacteriële verbandmiddelen (op basis van zilver of chitosan) vergelijken met niet-antibacteriële verbandpakken in patiënten met matig tot ernstig eczeem.

Meer informatie voor zorgverleners
Meer informatie voor mensen met constitutioneel eczeem
Belangrijkste inclusie criteria

Inclusiecriterium: Matig tot ernstig constitutioneel eczeem (EASI>6.0) [alle leeftijden]
Exclusiecriterium: Behandeling met systemische immunosuppressiva een maand voor deelname
Documenten
- ABC studie - zakkaart deelnemers
- ABC studie - zakkaart voor zorgverlenersContact

- Erasmus MC, Dermatologie, prof. dr. Suzanne Pasmans, drs. Aviël Ragamin abcstudie@erasmusmc.nl
- Amsterdam UMC, dermatologie, prof. dr. Thomas Rustemeyer
- UMC Groningen, dermatologie, dr. Marie-Louise Schuttelaar
- UMC Utrecht, dermatologie, dr. Marlies de Graaf
- St. Antoniusziekenhuis, dr. Ron Tupker
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study  Titel 
COBRA LP0160-1510


Doelstelling 
Vergelijkende studie naar het verschil in effectiviteit en veiligheid van Brodalumab vs Guselkumab na falen op UstekinumabBelangrijkste inclusie criteria

- Volwassen patiënten die momenteel falen op Ustekinumab
- Naïef voor:
secukinumab (Cosenytx)
brodalumab (Kyntheum)
guselkumab (Tremfya)
ixekizumab (Taltz)
tildrakizumab (Ilumetri)
risankizumab (Skyrizi)
- Niet meer dan één van de volgende biologics gebruikt:
etanercept (o.a. Enbrel)
adalimumab (o.a. Humira)
infliximab (o.a. Remicade)
certolizumab (Cimzia)
golimumab (Simponi)

Behandelperiode 
28 weken, 14 visites

Recruteringsperiode
Maart 2021 – maart 2021
Contact / meer informatie en/of aanmelden

Telefoonnummer: 020 566 2581 of 020 566 8109 (Gabrielle Appel of Astrid van Huizen)

Email: onderzoeksteamhuidziekten@amsterdamumc.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study  Titel 
NMF-CsA-Dupi trial


Doelstelling 
Het gebruik van NMF (natural moisturizing factor) als prognostische marker voor de effectiviteit van CsA (ciclosporine) versus dupilumab versus topicale therapie bij kinderen met matig-ernstig constitutioneel eczeem.Belangrijkste inclusie criteria

Kinderen 2-18jr met matig-ernstig eczeem (EASI ≥ 6; IGA ≥ 3)

Verwachte startdatum:
Voorjaar 2021
Contact

Erasmus MC, afdeling Dermatologie, prof. dr. S.G.M.A. Pasmans.
Erasmus MC, afdeling Dermatologie, drs. N.T. Nguyen.

s.pasmans@erasmusmc.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study  Titel 

Effisayil-2
Een onderzoek om te testen of BI 655130 (Spesolimab) opvlammingen voorkomt bij patiënten met gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis.
Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe werkzaam en veilig het nieuwe onderzoeksmiddel spesolimab is voor de behandeling van GPP. We kijken vooral of patiënten die spesolimab gebruiken minder opvlammingen van GPP krijgen. GPP is een zeldzame en ernstige ziekte die moeilijk te behandelen is. Er is op dit moment weinig bekend over deze ziekte en er zijn in Europa nog geen goedgekeurde medicijnen voor deze ziekte. De wens naar betere medicijnen is dus groot.Belangrijkste inclusie criteria

• De patiënt is tussen de 12 en 75 jaar
• De patiënt is gediagnostiseerd met GPP
• De patiënt heeft in het verleden weleens een opvlamming van GPP gehad
• De patiënt weegt ten minste 40 kg
Contact

Dr. Bing Thio
Erasmus Medisch Centrum
Email: h.thio@erasmusmc.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study  Titel 
De SPOT Studie
The impact of a SmartPhone applicatiOn for skin cancer risk assessmenT on the healthcare systemDoelstelling 
Het doel van deze studie is om te bepalen wat het effect is van het gebruiken van de SkinVision smartphone app op de zorg voor mensen met verdachte huidplekjes.


Belangrijkste inclusie criteria

• Vermogen om informed consent te geven voor deze studie.
• ≥ 18 jaar oud.
• Heeft een zorgverzekering bij DSW zorgverzekeraar, potentiële deelnemers worden via DSW uitgenodigd om deel te nemen aan deze studie.
Contact

Erasmus MC, afdeling Dermatologie
dr. M. Wakkee, Dermatoloog, hoofdonderzoeker
drs. A.M. Smak Gregoor, Arts-onderzoeker
drs. T. Sangers, Arts-onderzoeker
Email: SPOTstudie@erasmusmc.nl
Website: https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/kankerinstituut/patientenzorg/trials/spot-studie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study  Titel 
Doelstelling 
Belangrijkste inclusie criteria
Contact

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------