We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Een lagere biological dosis bij rustige, stabiele psoriasis (2021-07)


Artikel in PDF
J. Zweegers | Aios Dermatologie Radboudumc | Jeffrey Zweegers: jeffrey_zweegers@hotmail.com

Verlaging van de biologicaldosering zou het risico op langetermijn-bijwerkingen kunnen verlagen en kostenbesparend kunnen zijn. Atalay, et al. voerden een multicenter, pragmatische, open-label, prospectieve, gerandomiseerde, non-inferioriteit studie van 12 maanden uit. Rustige, stabiele psoriasis werd gedefinieerd als PASI<5 tijdens 2 consulten in de afgelopen 6 maanden. Er werden 120 patiënten geïncludeerd, behandeld werden met een biological (adalimumab, etanercept of ustekinumab). In de onderzoeksgroep werd het dosisinterval stapsgewijs verlengd, waarmee verlaging van 67% en 50% van de oorspronkelijke dosis. Secundaire eindpunten waren onder andere de kwaliteit van leven (Dermatology Life Quality Index), het percentage patiënten met langdurige opvlamming van de psoriasis (≥3 maanden een PASI en/of DLQI >5), en het percentage patiënten met succesvolle dosisreductie. De mediane PASI-score op maand 12 was 3,4 (interkwartielafstand [IKA] 2,2-4,5) in de dosis-reductie-groep en 2,1 (IKA 0,6- 3,6) in de controlegroep die reguliere zorg kreeg (gemiddeld PASI verschil van 1,2; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0,7-1,8; groter dan de vooraf vastgestelde non-inferioriteitsmarge van 0,5). De mediane DLQI score op maand 12 was 1,0 (IKA 0,0-2,0) in de DR groep en 0,0 (IKA 0,0-2,0) in de RZ groep (gemiddeld verschil van 0,8; 95%BI 0,3-1,3; kleiner dan de vooraf vastgestelde non-inferioriteirsmarge van 2,0). Non-inferioriteit kon voor DR versus RZ voor de effectiviteit aldus niet worden aangetoond, maar wel voor de kwaliteit van leven. Er was geen significant verschil in langdurige opvlamming van de psoriasis in de twee groepen (n=5 in beide groepen). Na 12 maanden was bij 28 patiënten in de reductiegroep (53%) de dosering succesvol verlaagd, zonder bijwerkingen door de reductiedosis. 

Conclusie 

Voor sommige patiënten met psoriasis lijkt een lagere dosis van bepaalde biologicals mogelijk en veilig te zijn, met na 1 jaar een vergelijkbare kwaliteit van leven, maar een mogelijk iets actievere psoriasis.