We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

In het kort - Validatie van een clinicopathologisch en gen-expressie model (2021-02)

Artikel in PDF
M.W.D. Brouwer | Dermatoloog, Antonius Ziekenhuis, Sneek | Marijke Brouwer: mwdbrouwer@gmail.com 

De schildwachtklier-procedure (sentinel node procedure, SNP) speelt een belangrijke rol in de diagnostiek en stadiëring van het melanoom. In de VS treft men in ongeveer 15-30% van de schildwachtklieren metastasen aan. Men ontwikkelde daar een Clinicopathological and Gene Expression Profile (CP-GEP)- model ter inschatting van een laag of hoog risico op lymfekliermetastasen. Het CP-GEP model combineert leeftijd en Breslow-dikte met een gen-expressie profiel van 8 target-genen in primair cutaan melanoom.

Deze studie valideerde het CP-GEP model bij Nederlandse melanoompatiënten ≥18 jaar; allen ondergingen tussen 2007 en 2017 een SNP, <90 dagen na primaire excisie. Men beoordeelde opnieuw de histopathologische coupes en verzamelde het RNA materiaal voor bepaling van het gen-expressie profiel. Men analyseerde de gegevens van 210 patiënten, van wie de meesten met een T2 (n=94) of T3 (n=70) melanoom. Bij 56 patiënten was sprake van metastasen in de SLN, verdeeld over T1 (n=0), T2 (n=17), T3 (n=30) en T4 (n=9). Het CP-GEP model classificeerde 42 patiënten (20%) als laag risico op een positieve SLN, dit bleek bij 38 correct. 4 patiënten (met een T2 of T3 tumor) kregen onterecht deze classificiatie. Voor de T1-T3 tumoren bleek de sensitiviteit van het model 91,5%, de specificiteit 29,7% en de positief voorspellende waarde 32,3%. De negatief voorspellende waarde was 90,5% overall, in T1 100%, in T2 89,3%, in T3 75% . Het CP-GEP model classificeerde alle T4-tumoren als hoog risico.

Conclusie 

De kracht van het CP-GEP model zit in de hoge sensitiviteit en negatief voorspellende waarde. Dit maakt het model vooral geschikt voor patiënten met een laag T-stadium die mogelijk geen SNP hoeven te ondergaan. Beperking van deze studie was het relatief lage aantal geïncludeerde patiënten met een T1 tumor (n=11). Mogelijk is dit te verklaren door adequate counseling voor het ondergaan van een SNP in deze patiëntengroep.  

Mulder EEAP, et al. Validation of a CP-GEP model for SLN metastasis in primary cutaneous melanoma. BJD 2020, 18th August 2020 accepted for publication. DOI 10.1111/bjd.19499