We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Domeingroep soa & huidinfecties: een kennismaking (2023-07)

Artikel in PDF

Op 15 juni 2020 zijn de domeingroepen soa en huidinfecties samengevoegd tot één domeingroep. De huidige leden zijn dermatologen Marja Oldhoff (voorzitter), Martin Vos (secretaris), Markus Starink (penningmeester), Jolanda Hellenbrand- Hendriks, Clarissa Vergunst, Henry de Vries, Carine van der Vleuten, Jim Zeegelaar, medisch microbioloog Caspar Hodiamont, en aios dermatologie Jade Logger. Meeleesleden zijn dermatologen Marlous Grijsen, Bing Thio en Paula van Lümig.

Met de huidige uitbraak van scabiës en die van MPOX in 2022 heeft deze domeingroep de handen vol gehad. De acties van domeingroep soa & huidinfecties in relatie tot deze infecties zijn kenmerkend voor ons gedachtengoed: ten aanzien van richtlijnen werken we praktisch en in samenwerking met aanpalende specialismen. We waken actief voor verschillen in beleid tussen richtlijnen van diverse beroepsgroepen. De scabiësrichtlijn vanuit de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI/RIVM) week bijvoorbeeld af van ‘onze’ soa-Multidisciplinaire Richtlijn. Dit is aangepast en mede daardoor werd de vergoeding van ivermectine-tabletten voor de behandeling van scabiës eindelijk een feit. Tijdens MPOX waren we betrokken bij het maken en afschalen van (naar snel bleek onnodig stigmatisend) hygiënebeleid en de nieuwe richtlijn van de LCI. De Nederlandse Vereniging voor Internist-infectiologen (NVII) betrok ons bij hun MPOXbehandelrichtlijn. We droegen bij aan de webinars georganiseerd door soa-aids Nederland (SANL) ter vergroting van de klinische kennis over MPOX onder professionals. Deze webinars werden door honderden dermatologen, huisartsen, internisten en artsen Maatschappij en Gezondheid gevolgd. Onze interdisciplinaire betrokkenheid blijkt verder uit medewerking aan de herziening van de richtlijnen Lymeziekte (LCI en NHG), en cellulitis/erysipelas.

Wat ligt er in 2023 nog in het verschiet voor onze domeingroep? De herziening soa-MDR is bij verschijnen van deze editie NTvDV waarschijnlijk in commentaarfase, de COCOM wordt weer voorbereid, de vernieuwde EADV-workshop STIvoor het congres in Berlijn wordt samengesteld. Ook artsen seksuele gezondheid en aios M&G krijgen doorlopend dermatologie/ venerologie-onderwijs van ons via de National School for Public and Occupational Health (NSPOH).

Een wens van de domeingroep is het oprichten een (digitaal) up-to-date netwerk waarbij inzichtelijk is welke dermatologen (willen) samenwerken met GGD Centra voor Seksuele Gezondheid, om deze dermatologen én artsen M&G te kunnen voorzien van soa-nieuws en interessante symposia en congressen. Met een intensievere samenwerking tussen de dermatologie en de publieke gezondheidszorg kunnen ook de soa-stages voor de opleiding dermatologie naar verwachting beter geborgd worden.

Correspondentieadres:

Martin Vos, secretaris
E-mail: ma.vos@isala.nl