We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Associatie tussen dieet en acne (2020-06)

Artikel in PDF
A.L. Nguyen | Aios Dermatologie, LUMC Leiden | Ly Nguyen: a.l.nguyen@lumc.nl

Penso et al. onderzochten de associatie tussen dieet en acne in een cross-sectionele studie, als onderdeel van een prospectieve observationele Franse studie. In deze cohortstudie namen onderzoekers bij baseline en vervolgens elke 6 maanden gedetailleerde online dieetvragenlijsten af (3 gevalideerde 24-uurs dieetdagboeken, willekeurig toegekend over een periode van 2 weken). De deelnemers kregen ook een acne vragenlijst toegestuurd. Via een multinominale logistische regressie werd de odds ratio (OR) voor kans op acne (actieve acne versus nooit acne) gecorrigeerd voor potentiële confounding factoren zoals leeftijd, geslacht, totale calorie-inname, lichamelijke activiteit, en dergelijke. 

Er werden 24.452 volwassenen geïncludeerd (75% vrouw), die minstens 3 dieetvragenlijsten hadden ingevuld. Er waren 1.762 (7%) volwassenen met een actieve acne (18-24 jaar: 1%, 25-39 jaar: 48%, 40-54 jaar: 36% en ≥55 jaar: 15%) en 13.128 (54%) volwassenen die nooit eerder acne hadden gehad. Consumptie van melk (per 1L: OR 1.76; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1.00-3.05), suikerhoudende dranken (per 1L: OR 2.29; 95% BI 1.05-5.00), vette en suikerhoudende producten (per 100 gram: OR 1.54; 95% BI 1.09-2.16), inname van koolhydraten (OR 1.43; 95% BI 1.06-1.93) en verzadigde vetzuren (OR 3.9; 95% BI 1.02- 15.00) waren elk onafhankelijk geassocieerd met een actieve acne. Een vet- en suikerrijk dieet was ook geassocieerd met een significant hogere kans op acne, ook onder de subgroep vrouwen met acne. 

Conclusie 

Consumptie van melk, suikerhoudende dranken, en vette en suikerhoudende producten lijkt, in lijn met eerdere studies, geassocieerd te zijn met acne. Kanttekeningen: de relatief oudere leeftijd van patiënten met acne, de zelf-gediagnosticeerde actieve acne bij 1/3 van de deelnemers; de associatie tussen dieet en ernst van acne bleef buiten beeld alsook onder andere de invloed van acne behandelingen. Een causaal verband tussen dieet en acne kon man niet aantonen; het blijft dus de vraag in hoeverre deze bevindingen klinisch relevant zijn. 

Penso L, Touvier M, Deschasaux M, et al. Association between adult acne and dietary behaviors: findings from the NutriNetSanté prospective cohort study. JAMA Dermatol. 2020 jun;e201602. doi: 10.1001/jamadermatol.2020.1602.