'Er zijn in Nederland
ongeveer 2 miljoen mensen
met huidklachten.'