'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Nationaal Actieplan Huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’ (IKNL, oktober 2019) bevestigde nogmaals de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiënten in Nederland. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Het rapport roept dan ook op tot een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker.

Inmiddels hebben NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL gezamenlijk een route afgesproken om, samen met diverse andere betrokken partners, te komen tot zo’n nationaal actieplan. Kort samengevat ziet deze route er als volgt uit:

  1. Het instellen van een overkoepelende stuurgroep die fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste ‘probleemeigenaars’ (organisaties van patiënten en professionals), aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars).
  2. Het organiseren van een tweetal invitational conferences (eind mei 2020) rondom respectievelijk primaire preventie en technologische zorginnovatie. Dit zijn geprioriteerde (in het kader van het nationaal actieplan als eerste aan te pakken) thema’s om houdbaarheid en kwaliteit van huidkankerzorg te bevorderen. In een later stadium kunnen daar op soortgelijke wijze (met invitational conferences als katalysator) andere thema’s aan worden toegevoegd.
  3. Het inrichten van een ‘monitor huidkanker(zorg)’ om overzicht te houden op voortgang en resultaten van het nationaal actieplan, door cijfers over bijvoorbeeld uv-straling, zongedrag, incidentie/prevalentie huidkanker, gebruik en kosten van huidkankerzorg te bundelen.

Meer informatie over uitwerking/inhoud van het nationaal actieplan volgt t.z.t.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Jos de Groot (senior adviseur IKNL: j.degroot@iknl.nl)
Eline Kramer-Noels (beleidsadviseur NVDV: e.kramer@nvdv.nl).