Nieuwsberichten

Dermatologen en kinderartsen bepleiten uitbreiding van HPV-vaccinatie

De voorzitters van de beroepsvereniging van dermatologen (Colette van Hees) en van kinderartsen (Károly Illy)  hebben samen met Hanna Bos, programmamanager van Soa Aids Nederland / Aidsfonds, de vaste Kamercommissie van VWS een petitie overhandigd. De petitie is ondertekend door honderden dermatologen, kinderartsen en andere zorgverleners. In de petitie pleiten beide organisaties voor uitbreiding van de HPV-vaccinatie opdat dit, behalve tegen genitale vormen van kanker, ook effectief wordt tegen genitale wratten.

Staatssecretaris Blokhuis volgt het advies van de gezondheidsraad om per 2021 ook jongens te vaccineren tegen HPV-gerelateerde kanker via het Rijksvaccinatie Programma. Dat is geweldig nieuws en biedt bescherming van jongens en mannen, en ook een betere groepsbescherming. Twee vliegen in een klap, zoals hij zelf zei. 

De staatssecretaris spreekt zich echter niet uit over het type HPV-vaccin. Dermatologen, kinderartsen en Soa Aids Nederland / Aidsfonds pleiten voor een vaccin dat behalve tegen kanker-veroorzakende HPV-types, ook tegen HPV-type 6 en 11 werkt, de belangrijkste verwekkers van genitale wratten. De meeste geïndustrialiseerde landen zijn al overgestapt of stappen over naar deze brede bescherming, op basis van aangetoonde gezondheidswinst en kosteneffectiviteit.

Ontegenzeggelijk en volkomen terecht is beschermen tegen kanker het primaire doel van HPV-vaccinatie in het RVP. Maar: het  veilig en effectief meenemen van genitale wratten heeft  positieve effecten voor de individuele patiënt, de volksgezondheid, op de werkdruk in de zorg en waarschijnlijk ook op de kosten van de zorg. Bij bescherming van jongens en mannen met dit vaccin sla je geen twee maar drie vliegen in een klap! Want als meer jongens en mannen zich ook om deze reden laten vaccineren en dus een hogere vaccinatiegraad wordt bereikt, daalt niet alleen het aantal mensen met genitale wratten, maar ook het aantal mensen met genitale kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen.


Terug naar overzicht