Nieuwsberichten

Annulering bijeenkomsten NVDV i.v.m. Covid-19

Na een breed overleg is besloten de Kwaliteitsdag (13 maart), de Dermatologendagen (19 en 20 maart) en het COCOM (26-27 maart) te annuleren.

In deze volgen wij het beleid van de overheid en het RIVM die pleiten voor omzichtigheid met als gevolg dat landelijk steeds meer niet-noodzakelijke bijeenkomsten worden gecanceld; dat geldt voor vergaderingen tot en met congressen. Maatschappelijk is het streven gericht op het indammen van het aantal besmettingen met het Covid-19 virus; bij ons, als medische beroepsvereniging, berust daarnaast vooral de (mede) verantwoordelijkheid de medische infrastructuur zoveel mogelijk in tact te houden. We hopen op uw begrip in deze.

Op korte termijn willen we besluiten of we voor deze bijeenkomsten nieuwe data gaan plannen, of dat we ze een vol jaar uitstellen. Het spreekt vanzelf dat degenen die hun inschrijfgelden voor de Dermatologendagen hebben voldaan, dit bedrag teruggestort krijgen. Nader bericht hierover volgt nog.

Terug naar overzicht