Nieuwsberichten

FAQ COVID-19 vaccinatie en immunosuppressiva en biologicals

FAQ in PDF

U gebruikt medicatie die invloed heeft op uw afweersysteem en u hebt mogelijk veel vragen over het COVID-19 vaccin i.c.m. uw ziekte/medicatie. Wij proberen veelgehoorde vragen hieronder te verwoorden. Als er nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met uw behandelaar of GGD.

De huidige vaccins bevatten geen levend verzwakt virus maar niet-levende bestanddelen. De vragen en antwoorden in deze FAQ hebben enkel betrekking op deze vaccins.

V: Wie moet ik raadplegen voor vragen over de COVID-19 vaccinatie?
A: Voor algemene vragen over de COVID-19 vaccinatie verwijzen we u naar het RIVM en de GGD.

V: Kan ik de vaccinatie krijgen met mijn huidaandoening?
A: Bij de meeste huidaandoeningen kan gevaccineerd worden. Wanneer u een infectie heeft van de huid op het moment van vaccinatie is het verstandig te overleggen met uw behandelaar of de vaccinatie doorgang kan vinden.

V: Kan ik de vaccinatie krijgen als ik medicijnen neem die mijn afweersysteem beïnvloeden?
A: Ja, u kunt bijna altijd gevaccineerd worden. De meeste medicijnen hoeven niet onderbroken te worden, met uitzondering van rituximab. Wel kunnen sommige medicijnen die invloed hebben op uw afweer de vaccinatie mogelijk minder effectief maken. Hier moet nader onderzoek naar worden verricht. Eventueel zal er bepaald moeten worden of de afweer tegen COVID-19 voldoende is opgebouwd na vaccinatie en aanwezig blijft en hoe lang.

In het geval van rituximab is de effectiviteit van het vaccin minder zeker. Er is nog geen consensus over het optimale moment van vaccineren. Uw arts (cq. Dermatoloog) kan advies geven of vaccinatie nu mogelijk is, of beter uitgesteld kan worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is zal informatie worden gedeeld.

V: Ik sta op het punt om over te stappen op een nieuwe behandeling, moet ik wachten tot na mijn vaccinatie?
A: Overleg met uw behandelaar of dit invloed heeft op het advies voor vaccinatie. Bij rituximab is het namelijk van belang de timing van behandeling af te stemmen op de vaccinatie toediening of andersom.

V: Ik heb momenteel veel last van mijn huidaandoening (exacerbatie/opvlamming), is het verstandig om mij nu te laten vaccineren?
A: Overleg met uw behandelaar of dit invloed heeft op het advies voor vaccinatie.

V: Welk vaccin is voor mij het beste omdat ik afweer-onderdrukkende medicatie gebruik?
A: De huidige vaccins bevatten geen levend verzwakt virus maar niet-levende bestanddelen. Hiermee kunnen de meeste mensen gevaccineerd worden, behalve mensen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen. We verwijzen hiertoe naar de adviezen van De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI). Bij kinderen zijn de vaccins nog niet getest.

V: Heeft het vaccin invloed op de werking van mijn afweer-onderdrukkende medicatie?
A: De vaccins hebben voor zover bekend geen invloed op de werking van uw afweer-onderdrukkende medicijnen.

V: Kan mijn afweer-onderdrukkende medicatie invloed hebben op de werking van het vaccin?
A: Ja. Medicijnen die invloed hebben op uw afweerreactie kunnen de vaccinatie mogelijk minder effectief maken. De kans hierop varieert per middel (zoals bij rituximab) en is afhankelijke van de dosis.

Soms is het verstandig om de vaccinatie even uit te stellen voor een beter effect. Uw arts (cq. Dermatoloog) kan advies geven of vaccinatie nu mogelijk is, of de behandeling moet worden onderbroken/opstart worden uitgesteld.

V: Kan ik door de vaccinatie een opvlamming/exacerbatie van mijn huidaandoening krijgen?
A: Voor zover bekend zijn er geen aanwijzingen dat uw huidziekte zal verergeren door COVID-19 vaccins. Op theoretische gronden is dit ook niet te verwachten. Indien u een verergering ervaart of andere bijwerkingen hebt, kunt u die rapporteren aan uw behandelend arts (of het lareb).

V: Wat moet ik doen als ik geopereerd moet worden?
A: Wordt u binnenkort geopereerd met narcose? Zorg dan dat u de vaccinatie minimaal twee dagen daarvoor krijgt. Liefst iets langer. Zo voorkomt u dat u last hebt van bijwerkingen van de vaccinatie en daardoor niet geopereerd kunt worden.

Het is niet nodig om na een operatie te wachten voordat de vaccinatie gegeven mag worden

Bron: RIVM (07-01-2020)

V: Wanneer wordt ik opgeroepen voor vaccinatie?
A: De planning hiervan wordt op landelijk niveau gecoördineerd door het RIVM.

Terug naar overzicht