Nieuwsberichten

Standpunt NVDV inzake Coronavirus en biologische medicatie

Wij volgen het standpunt van de RIVM
Stop niet zonder overleg met uw arts met uw medicatie, gezien de risico's van een opvlamming.

Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

(1) hygiëne maatregelen in acht te nemen:
- was de handen regelmatig
- hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

(2) mogelijke risicomomenten op contact met virus infecties te vermijden, dat wil zeggen:
- Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
- Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld
- Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid
- Bezoek aan evenementen waar veel mensen zijn zoals concerten of beurzen vermijden.

Bij nieuwe klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten of toenemende kortademigheid is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen.

Informeer uw huisarts of andere zorgverlener altijd over welke medicatie (naam en dosering) u gebruikt. Als u voor uw huidaandoening biologische medicatie gebruikt raden wij u aan bij temperatuurverhoging de volgende injectie uit te stellen totdat u heeft overlegd met uw arts.

Terug naar overzicht