Nieuwsberichten

VADV Stipendium 2022

Stipendium 2022

Een stipendium maakt het verschil!

Als dermatoloog van de toekomst is niet alleen medisch inhoudelijke kennis vereist, maar wordt van je verwacht dat je ook aandacht hebt voor onderwerpen als lifestylegeneeskunde, innovatie, organisatie en financiering van de zorg. Het VADV-stipendium wil AIOS dermatologie de kans geven zich te profileren en over de grenzen van de dermatologie heen te kijken.

De VADV stelt hiertoe samen met de NVDV een beurs beschikbaar van maximaal 1000 euro. De AIOS kiest zelf een begeleider en verdiept zich gedurende twee weken tijd (achter elkaar of enkele dagdelen verdeeld over enkele maanden) in een onderwerp naar keuze. De financiële bijdrage is bedoeld voor reis- en verblijfkosten.

Doel: 

 • Verdieping in een interessegebied van de AIOS op een gebied dat niet of onvoldoende aan bod komt in de reguliere opleiding.
 • Ontwikkelen van leiderschapspotentie bij kandidaten die al vroeg veelbelovende activiteiten ontplooien.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Management en bestuur: Loop mee met een ziekenhuisbestuurder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de NVDV, KNMG, LAD enz.
 • De patiënt centraal: krijg tips en tricks van een psycholoog of verbeter je communicatie in de spreekkamer met motivational interviewing.
 • Financiering: Bekwaam je in de financiering van de zorg. Loop mee met de afdeling financiën van een ziekenhuis of zorgverzekeraar.
 • Ondernemen: Leer van zelfstandig ondernemers ook buiten de patiëntenzorg (denk aan dr. Leenarts, Tenue de Soleil)
 • Juridische zaken: Leer van een tuchtzaak, loop mee met het tuchtcollege.
 • Cursus: denk ook aan een cursus over jouw gekozen onderwerp.


Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door de commissie VADV-stipendium:

 • Dhr Ivo Nagtzaam, afgevaardigd vanuit het Concilium NVDV, voorzitter jury
 • Mw Birgitte Visch, voorzitter NVDV
 • Mw Inge Bronckers, voorzitter VADV

Jaarlijks worden er maximaal 3 VADV-stipendia van elk maximaal 1000 euro uitgereikt.

Voorwaarden:

 • De aanvrager is AIOS dermatologie en (aspirant-) lid van de NVDV.
 • De AIOS neemt het VADV-stipendium tijdens de ALV van de NVDV op 7 april 2022.
 • De AIOS moet bereid zijn op de eerstvolgende VADV aios dag een voordracht te houden over het VADV-stipendium en een stuk te schrijven voor op de NVDV website.
 • Het stipendium mag nadrukkelijk niet gebruikt worden om een hiaat in de opleiding van een specifiek opleidingscentrum op te vullen of voor een project dat ook redelijkerwijs als keuzestage vormgegeven kan worden. Het is juist bedoeld voor projecten die buiten de opleiding vallen en zonder het stipendium niet tot stand zouden komen door bijvoorbeeld reisafstand, financiering of spreekuurverplichtingen.
 • Vaardigheidsstages komen in principe niet in aanmerking, omdat voor het aanleren van een nieuwe vaardigheid een langere leercurve dan twee weken nodig is.
 • Het mag geen project zijn in het eigen opleidingscentrum of een daaraan verbonden kliniek.
 • De begeleider mag geen lid zijn van de eigen opleidingsgroep of perifeer opleider in de eigen opleidingsregio.
 • De beurs mag niet gebruikt worden voor betaling van de begeleider, bekostiging van apparaten of materialen, congresbezoek of voor projecten waarmee de afdeling winst gaat maken.
 • Declaraties van reis- en verblijfskosten moeten per post verstuurd worden naar de NVDV met de originele bonnen.

Hoe te beginnen?

 • Kies een begeleider en benader hem/haar. Vraag om een brief met toezegging voor een afgesproken periode.
 • Schrijf een motivatiebrief en benadruk hierin onder andere waarom dit onderwerp niet in een reguliere (verdiepings-)stage past.
 • Zorg voor een aanbevelingsbrief van je opleider en maak afspraken voor de noodzakelijke vervanging en onttrokken tijd aan je opleiding.
 • Stuur de complete aanvraag vóór 7 maart 2022 naar Lies Rijksen (l.rijksen@nvdv.nl).

Zie het aanvraagformulier in de bijlage.

VADV stipendium 2022 aanmeldformulier

Voorbeelden stipendia


Terug naar overzicht