Ons werk vergt
inlevingsvermogen
en doortastendheid

Cursusinhoud en leerstof 3

Cursus 3, dag 1: Huidinfecties en infestaties, importdermatologie

Inleiding

Huidinfecties zijn gemeengoed op de polikliniek dermatologie. Banale infecties kunnen van beloop veranderen door gastheerfactoren zoals immuunsuppressie. Ook mondiale veranderingen zoals de groei van de wereldbevolking, urbanisatie, toegenomen reisgedrag (vakantie en migratie) en klimaatveranderingen beïnvloeden het beloop en de epidemiologie van infecties.

Aandachtspunten bij pyodermieën zijn de diepe, gecompliceerde infecties, recidiverende infecties (dragerschap), en infecties met multiresistente micro-organismen. Ook infecties met spirocheten zoals de ziekte van Lyme en infecties met gram-negatieve bacteriën zijn van belang voor de dermatoloog. Mycobacteriële infecties worden gezien als importziekte (lepra) of bij de immuun gecompromitteerde patiënt.

Bij virusinfecties spelen behalve bovenstaande algemene en gastheerfactoren preventie en profylaxe een grote rol; vaccins en antivirale middelen voor humaan papillomavirus en herpesvirus. Het chronisch recidiverende karakter van virusinfecties kan ernstige morbiditeit en aantasting van kwaliteit van leven tot gevolg hebben.

Schimmelinfecties kunnen oppervlakkig of diep zijn. Oppervlakkige infecties door dermatofyten en Candida species komen wereldwijd veel voor. Bijzondere en gecompliceerde schimmelinfecties worden gezien bij reizigers en bij de immuun gecompromitteerde patiënt.

Importdermatosen zijn veelal infectieziekten. Het kan gaan om bacteriële, virale of schimmelinfecties, om infestaties en om de nasleep van steken en beten. Huidafwijkingen kunnen al dan niet gepaard gaan met een koortsende ziekte.

Leerstof / literatuur

Bolognia 3rd edition, hoofdstukken 74-76, 77, 79-81, 83-85.

Huiswerkopdracht

Voortoets en bestuderen leerstof.

Leerdoelen

 1. Kennis hebben van bacteriele, virale en schimmelinfecties van de huid, de gangbare diagnostische technieken (microscopie, kweek, serologie, PCR) en behandeling.
 2. Risico-inschatting van de patiënt met een huidinfectie; de patiënt met verminderde afweer.
 3. Diagnostiek en behandeling van een reiziger met een jeukende of zwerende huidaandoening.
 4. De benadering van een reiziger met koorts en huidafwijkingen.
 5. Herkennen van zeldzamere importdermatosen zoals lepra, rickettsiosen en diepe mycosen.

Docenten

drs. Colette L.M. van Hees, prof. dr. Henry J.C. de Vries, drs. Cornelus (Koos) Sanders, dr. Jim E. Zeegelaar, dr. Arjan Hogewoning, drs. Markus Starink.

Organisatie

LUMC, Boerhaave Nascholing, in samenwerking met de COCOM van de NVDV.

Doelgroepen

AIOS Dermatologie.

Locatie

NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, tel.nr. 0252 37 8446.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze tweedaagse cursus bedragen € 400,- p.p.(incl. koffie, thee, lunches, borrel, diner, lesmateriaal en logies NH Conference Centre Leeuwenhorst voor één nacht in een 2-persoonskamer. De kamer wordt gedeeld met een collega.

Inschrijving

Inschrijven uiterlijk 1 mei 2016 via de website van de NVDV. Na deze datum is inschrijving niet meer mogelijk. Uw deelnamekosten worden via uw hoofdopleider overgemaakt op het rekeningnummer van de COCOM. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een schriftelijke bevestiging. Annulering is mogelijk tot 2 maanden voor de cursus. In dat geval worden administratiekosten (€ 50,-) ingehouden. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk.

Meer informatie

LUMC, Boerhaave nascholing
tel.nr. 071 526 8500
g.p.van_manen@lumc.nl

Cursus 3, dag 2: Neavi, melanoom, dermoscopie, fotografie

Inleiding

Het beoordelen van gepigmenteerde laesies beslaat ongeveer 8-10% van de werkzaamheden op een algemene dermatologische poli. De vraag hiernaar neemt toe vanuit het publiek. Voor vroeg-diagnostiek van melanoom is kennis van risicofactoren onontbeerlijk, evenals kennis van de Richtlijn Melanoom van de huid. Onder de noemer gepigmenteerde laesies vallen ook verrucae seborrhoica en gepigmenteerde basaalcelcarcinomen. De toepassing van dermatoscopie verbetert de diagnostische accuratesse, echter alleen na training.

Het verdient aanbeveling een dermatoscopie atlas aan te schaffen of te lenen bijvoorbeeld Dermoscopy: the essentials van Johr et al, Mosby 2004 of Color Atlas of dermoscopy van Stolz et al, Blackwell 2001.

Leerstof / literatuur

 • Bologna 2012, hoofdstuk 112 en 113
 • Tutorial The Early Diagnosis of Melanoma (www.Genomel.org)
 • Dermatoscopie, Memo, dr N.A. Kukutsch (wordt uitgereikt tijdens de cursus)
 • On Line Atlas door G. Argenziano en H.P. Soyer (via Dermoscopy-ids.org/education/tutorials/On Line Atlas)(De pre-toets/selfassessment quiz beslaat alleen de leerstof uit Bologna en de tutorial Early Diagnosis of Melanoma).

Leerdoelen

 1. Kunnen herkennen van risico fenotypes voor huidkanker, in het bijzonder melanoom
 2. Het kunnen herkennen van anamnestische risicofactoren voor huidkanker, in het bijzonder melanoom, waaronder familiaire belasting en UV gerelateerde factoren.
 3. Kunnen herkennen van gepigmenteerde laesies in de differentiële diagnose van melanoom, in het bijzonder de atypische naevus.
 4. Rekening kunnen houden met atypische presentaties van melanoom en daarnaar handelen.
 5. Werken volgens de Richtlijn Melanoom en daarvan slechts gemotiveerd afwijken. Tevens weet hebben van de noodzaak tot multidisciplinaire benadering bij melanoom
 6. Kunnen herkennen van dermatosopische kenmerken die wijzen op verdenking melanoom.
 7. Kunnen herkennen van dermatoscopische kenmerken van basaalcelcarcinomen
 8. Bij lentigo maligna, congenitale naevi en spitz naevi, de argumenten kunnen hanteren om te komen tot optimaal beleid bij een individuele patiënt.
 9. De indicaties kennen voor periodieke follow-up van gepigmenteerde laesies.

Docenten

prof. dr. W. (Wilma) Bergman, dr. N.A. (Nicole) Kukutsch, dr. R. (Remco) van Doorn, dr. S.G.M.A. (Suzanne) Pasmans.

Organisatie

LUMC, Boerhaave Nascholing, in samenwerking met de COCOM van de NVDV.

Doelgroepen

AIOS Dermatologie.

Locatie

NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, tel.nr. 0252 37 8446.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze tweedaagse cursus bedragen € 400,- p.p.(incl. koffie, thee, lunches, borrel, diner, lesmateriaal en logies NH Conference Centre Leeuwenhorst voor één nacht in een 2-persoonskamer. De kamer wordt gedeeld met een collega.

Inschrijving

Inschrijven uiterlijk 1 mei 2016 via de website van de NVDV. Na deze datum is inschrijving niet meer mogelijk. Uw deelnamekosten worden via uw hoofdopleider overgemaakt op het rekeningnummer van de COCOM. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een schriftelijke bevestiging. Annulering is mogelijk tot 2 maanden voor de cursus. In dat geval worden administratiekosten (€ 50,-) ingehouden. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk.

Meer informatie

LUMC, Boerhaave nascholing
tel.nr. 071 526 8500
g.p.van_manen@lumc.nl