Ons werk vergt
inlevingsvermogen
en doortastendheid

AIOS jaar 1-3

Cursusinhoud en leerstof 7

Cursus 7, dag 1

Inleiding

Gedurende de opleiding tot dermatoloog wordt in Nederland in alle centra dermatochirurgie onderwezen. De vraag naar dermatochirurgische behandelingen is met de grote toename aan huidkanker explosief toegenomen. De dermatoloog is bij uitstek de medisch specialist die de diverse vormen van huidkanker kan onderscheiden en classificeren en is betrokken bij alle richtlijnen voor huidkanker. De patiënt mag verwachten dat de dermatoloog op dermatochirurgisch gebied deze expertise heeft. De bedoeling van deze dag is om basiskennis te creëren op het gebied van de dermatochirurgie, inclusief een hands-on training in diverse hechttechnieken en oncologische chirurgie. In het programma ontbreken noodgedwongen meerdere behandeltechnieken. Enerzijds omdat enkel de basis wordt behandeld (later in de opleiding wordt nog 1 dag aan dermatochirurgie besteed) en anderzijds omdat de gehele basis dermatochirurgie niet in een dag kan worden besproken. Er is gekozen om de belangrijkste aspecten en technieken te bespreken, met focus op oncologische chirurgie. Naast de verplichte literatuur is een vrijwillige literatuurlijst beschikbaar.

Leerstof / literatuur

Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV. Dermatology. Fourth Edition (zie programma voor specifieke hoofdstukken). Nederlandse richtlijnen basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom (chirurgische behandeling).

Huiswerkopdracht

Bovenstaande literatuur. 

Leerdoelen

 1. Kennis van de basisprincipes van de dermatochirurgie
 2. Kennis van anatomie, anesthesie, antistolling en hemostase in relatie tot de basis dermatochirurgie
 3. Onderkennen van de cosmetische en medische risico’s, complicaties en nazorg behorend bij de diverse operatieve ingrepen
 4. Het in hoofdlijnen patiënten kunnen adviseren met betrekking tot dermatochirurgische ingrepen
 5. Basiskennis van oncologische dermatochirurgie
 6. Kennis van hechtmaterialen en kunnen toepassen van diverse basis hechttechnieken
 7. De wetenschappelijke literatuur en uitingen in de media op het terrein van de dermatochirurgie op waarde kunnen schatten.
 8. Kennis van de basisprincipes van lasertherapie

Docenten

 • Marieke Reinders (MUMC, dagvoorzitter)
 • Sharon Dodemont (MUMC, locatie Catharina Ziekenhuis)
 • Roel Genders (LUMC)
 • Nicole Kelleners-Smeets (MUMC)
 • Klara Mosterd (MUMC)
 • Kai Munte (Maasstad ziekenhuis, Rotterdam)
 • Ivo Nagtzaam (MUMC)
 • Goran van Rooijen (Spaarne Ziekenhuis, Haarlem)
 • Albert Wolkerstorfer (Amsterdam UMC)
 • Eva van Loo (AIOS, MUMC)


Cursus 7, dag 2

Inleiding

De flebologie is een deelgebied van de dermatologie. Gedurende de opleiding tot dermatoloog wordt in alle centra in Nederland onderwezen over verschillende flebologische onderwerpen. Het  belangrijkste ziektebeeld dat door de dermatoloog veelvuldig wordt gezien is chronisch veneuze insufficiëntie (CVI). Verschillende klinische verschijnselen zoals huidproblemen aan de benen, oedeem, varices en ulcus cruris zijn hier een onderdeel van. Maar ook aangeboren vaatmalformaties vallen onder de flebologie en komen regelmatig voor. Chronisch veneuze insufficiëntie is een veel voorkomend gezondheidsprobleem: varices komen bij een derde van de mensen voor en het ulcus cruris bij 1%. De bedoeling van deze dag is om basiskennis over de etiologie, diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende flebologische ziektebeelden te verwerven. Ook praktische vaardigheden zoals het duplex onderzoek en het aanleggen van een compressief verband behoren tot de training.

Het programma is gericht op het verwerven van basiskennis flebologie. In het 4e/5e jaar van de opleiding tot dermatoloog wordt een tweede keer flebologisch onderwijs verzorgd dat dieper ingaat op de verschillende onderwerpen.

Leerstof / literatuur

Dermatology Bolognia (ed), 2e editie 2008 of 3e editie 2012. Hoofdstukken zijn gelijk voor beide edities, nummers van hoofdstukken zie betreffende onderdelen.Handboek Flebologie, Diagnostiek en behandeling van veneuze ziekten. Neumann (ed). 2011.

Huiswerkopdracht

Voortoets en literatuur zoals genoemd bij het programma.

LET OP: i.v.m. het praktische gedeelte in de middag zelf meenemen: zwachtels .

Leerdoelen

 1. Kennis van de anatomie van de venen in het been
 2. Begrip van de pathofysiologie van CVI
 3. Herkennen van diep veneuze insufficiëntie
 4. Kennis van en vaardigheid in diagnostiek met duplex onderzoek
 5. Kennis van het ulcus cruris en compressietherapie
 6. Verschillende typen vasculaire malformaties kennen
 7. Verschillende vormen van oedeem kunnen onderscheiden en behandelen.

Docenten

 • dr. Renate van den Bos (Erasmus MC, dagvoorzitter)
 • dr. Tim Wentel
 • dr. Miriam Loots
 • dr. Bibi van Montfrans
 • dr. Carine van der Vleuten
 • dr. Wendy Malskat
 • dr. Dave van der Zwaan
 • dr. Kees-Peter de Roos

Organisatie

LUMC, Boerhaave Nascholing, in samenwerking met de commissie Cocom van de NVDV.

Doelgroepen

AIOS Dermatologie.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze tweedaagse cursus bedragen € 400,- p.p. (incl. koffie, thee, lunches, borrel, diner, lesmateriaal en logies NH Maastricht voor één nacht in een 2-persoonskamer. De kamer wordt gedeeld met een collega.

Inschrijving

Uw deelnamekosten worden via uw hoofdopleider overgemaakt op het rekeningnummer van de commissie Cocom. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een schriftelijke bevestiging. Annulering is mogelijk tot 2 maanden voor de cursus. In dat geval worden administratiekosten (€ 50,-) ingehouden. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk.

Meer informatie

LUMC, Boerhaave nascholing
E.A.M. Immerzeel, E.A.M.Immerzeel@lumc.nl